Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1.1. Publiekssamenvatting

De confrontatie met de politie is voor mensen met verward gedrag maar ook voor hun naasten soms zeer ingrijpend, niet passend en onnodig stigmatiserend. Vervoer met een politieauto draagt veelal niet bij aan herstel. Het ambulancevervoer in Nederland is met name ingericht op somatisch zieke patiënten en sluit in strikte zin niet altijd volledig aan op de context van de angstige en of verwarde patiënt.

Passend vervoer betekent altijd noodzakelijk gedifferentieerd, vaak prikkelarm vervoer. Vervoer dat zoveel mogelijk aansluit bij de problematiek en behoeften van diegene die wordt vervoerd én waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de eigen kracht en eigen mogelijkheden.

 

Ervaringsdeskundigen en naasten, gemeenten, politie, GGD, opvang, verzekeraars hebben vanuit dit gedachtengoed een pilot rond triage en vervoer ingericht welke domein- en regio-overstijgend is, waarin de burger centraal staat en waarbij de benadering die past bij positieve gezondheid leidend is.

Het doel is de toeleiding naar passende triage en hulpverlening voor personen met verward gedrag te verbeteren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website