Projectomschrijving

Passend vervoer voor mensen met verward gedrag betekent altijd noodzakelijk gedifferentieerd, vaak prikkelarm, vervoer. Vervoer dat zoveel mogelijk aansluit bij de problematiek en behoeften van diegene die wordt vervoerd én waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de eigen kracht en eigen mogelijkheden.

Doel

Ervaringsdeskundigen en naasten, gemeenten, politie, GGD’en, ambulancevervoer, Zorgbelang Gelderland/Utrecht en ketenpartners hebben vanuit dit gedachtengoed een pilot rond triage en vervoer ingericht (in het verzorgingsgebied van GGz Centraal) welke domein- en regio-overstijgend is, waarin de burger centraal staat en waarbij de benadering die past bij positieve gezondheid leidend is. Het doel is de toeleiding naar passende triage en hulpverlening voor personen met verward gedrag te verbeteren. De pilot is 1 september 2018 van start gegaan.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website