Projectomschrijving

In juli 2019 is het WelKOM-huis Nijkerk geopend. Het is een inloopvoorziening, opgezet door GGz Centraal en Gemeente Nijkerk, waar kwetsbare inwoners van Nijkerk terecht kunnen. Hier worden zij geholpen om weer te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Mensen kunnen zonder indicatie terecht bij het WelKOM-huis.

Doel

Het WelKOM-huis richt zich op het opzetten van een inloopvoorziening voor alle burgers van Nijkerk  die maatschappelijke of sociale ondersteuning nodig hebben. Door kwetsbare inwoners te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling, een zinvolle dagbesteding aan te bieden en ze te leren omgaan met hun kwetsbaarheid, kunnen zij weer deelnamen aan de maatschappij. Preventie en vroegtijdige signalering van kwetsbare inwoners staan hierbij centraal. Een onderdeel van het project is dan ook het organiseren van bijeenkomsten waarin lokaal en regionaal ervaringen gedeeld worden.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website