Projectomschrijving

Waarom krijgt een schreeuwend verward iemand die een bloedneus valt onder invloed van alcohol en/of drugs direct spoedeisende medische hulp, en wordt eenzelfde verwarde persoon die niet op zijn gezicht valt in een politiecel opgesloten?

Samenwerking in Arnhem

In Arnhem starten gemeente, politie en ziekenhuis Rijnstate, samen met ervaringsdeskundigen en ketenpartners, een project om de opvang van verwarde mensen onder invloed van middelen te verbeteren.

Doel

Het doel is deze verwarde mensen niet meer op een politiebureau op te vangen als dit niet strafrechtelijk moet. Verwarde mensen onder invloed van middelen moeten sneller en beter passende medische hulp en maatschappelijke ondersteuning krijgen. Dit is nodig om herhaling te voorkomen of te beperken.

Werkwijze

In dit project maken we afspraken over de:

  • juridische context
  • 24/7 aanmelding en beoordeling van verwarde mensen
  • inhoud van de vervolgzorg en ondersteuning
  • financiering van deze eerste opvang, medische zorg en maatschappelijke ondersteuning

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website