Projectomschrijving

De afgelopen jaren is meer aandacht voor het vergroten van participatie en zelfredzaamheid. Cliënten worden vaker ambulant behandeld en ondersteund. De druk neemt toe op zowel kwaliteit als kosten van de zorg.

Mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid (EPA) hebben sterk wisselende zorg nodig. Zij zullen nooit vrij zijn van hun psychiatrische problematiek. Daarom is het essentieel om de ondersteuningsstructuur voor mensen die tot deze doelgroep behoren stevig en passend te organiseren, zodat voorkomen kan worden dat iemand terugvalt of opeens in een acute fase belandt (verward raakt).

Doel

Het project Optimaal Leven heeft als doel het verbeteren van kwaliteit van leven van mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid (EPA) samen door samen te komen tot andere (maatwerk-) vormen van hulpverlening en ondersteuning.

Samenwerking

Zorgorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars zijn de partners in dit programma hebben bijgedragen aan het opzetten van stevige ambulante teams in Emmen, Assen en Hoogeveen.

Resultaten

Optimaal leven is inmiddels gestart in 5 gemeenten in Drenthe (Assen, Hoogeveen, de Wolden, Emmen en Midden-Drenthe). De interventie betreft een samenwerkingsverband tussen Cosis, GGZ Drenthe en VNN. Het project werd uitgevoerd in een viertal teams bestaande uit medewerkers van de drie genoemde zorgorganisaties.
•    Integrale zorg is geleverd aan psychiatrische cliënten met complexe problematiek op meerdere levensgebieden. Behandeling en begeleiding werd daarbij tegelijkertijd ingezet.
•    Snellere op- en afschaling is gerealiseerd door de samenwerking met Welzijn en WMO-afdelingen.
•    Er zijn korte lijnen ontstaan met woningcoöperaties, politie en huisarts door de vertegenwoordiging van Optimaal Leven-teams in de regionale sociale teams.

De ZonMw subsidie bood mogelijkheid tot het ontwikkelen van integrale en herstel ondersteunende zorg inclusief te bijbehorende instrumenten.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website