Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door extramuralisering en ambulantisering worden mensen in buurten en wijken steeds meer geconfronteerd met mensen met verward gedrag. Door een samenwerkingsverband met betrokken partijen en een sluitende aanpak vallen cliënten niet meer tussen wal en schip. Binnen de gemeente Woerden is reeds de samenwerking gezocht met verschillende partijen vanuit zorg en veiligheid. In de komende periode zullen nog andere partijen betrokken worden die relevant zijn binnen het samenwerkingsverband. Samen met de betrokken partijen worden brainstorms en bijeenkomsten georganiseerd om knelpunten in de huidige aanpak te identificeren en daar gezamenlijk oplossingen bij te bedenken. Hierbij staat de cliënt centraal. Dit leidt tot een samenwerkingsovereenkomst en een plan van aanpak voor een sluitende aanpak voor verward gedrag.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website