Projectomschrijving

Door extramuralisering en ambulantisering worden mensen in buurten en wijken steeds meer geconfronteerd met mensen met verward gedrag.

Doel

De gemeente Woerden stelt met betrokken partijen een samenwerkingsverband en een sluitende aanpak op waardoor cliënten niet meer tussen wal en schip vallen.

Werkwijze

Binnen de gemeente Woerden is reeds samenwerking gezocht met verschillende partijen vanuit zorg en veiligheid. Samen met de betrokken partijen worden brainstorms en bijeenkomsten georganiseerd om knelpunten in de huidige aanpak te identificeren en daar gezamenlijk oplossingen bij te bedenken. Hierbij staat de cliënt centraal. Dit leidt tot een samenwerkingsovereenkomst en een plan van aanpak voor een sluitende aanpak voor verward gedrag.

Resultaten

Gemeente Woerden heeft sinds oktober 2018 extra inzet geleverd voor de realisatie van een sluitende aanpak op het gebied van verward gedrag. Met dit project heeft gemeente Woerden inzicht verkregen hoe mensen met verward gedrag ondersteund kunnen worden om een volwaardig leven te leiden. Tevens heeft dit project bijgedragen aan de ambitie om de samenwerking tussen betrokken partijen te verbeteren.
Een belangrijke conclusie uit het project is dat veel al op orde is met betrekking tot de aanpak van verward gedrag. Wel is het domein steeds in beweging en is blijvende aandacht nodig voor een effectieve en sluitende aanpak. Hierbij is geconstateerd dat alle betrokken partijen graag hun kennis en ervaring met elkaar delen.
Het project heeft geleid tot een aantal acties om goede samenwerking te borgen. Zo kan de sluitende aanpak (bijvoorbeeld via bijeenkomsten), een vast onderdeel worden van de manier van werken.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor een sluitende aanpak van verward gedrag en het opzetten van een samenwerkingsverband. Werkt u ook een samen met andere organisaties aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Dan komt u misschien ook in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website