Projectomschrijving

Ambulance Amsterdam streeft ernaar om de ‘Psycholance’ uit te bouwen tot een 24/7 voorziening voor:

  1. het acuut vervoer
  2. ondersteund door een adequate voorziening voor het besteld vervoer
  3. en een upgrading van het bekwaamheidsniveau van de (reguliere) ambulance, zodat ook de achtervang kwalitatief wordt verstevigd

Doel

Ons hoofddoel is een duurzame en doelmatigere inzet van de Psycholance. Het project richt zich op het upgraden van het bekwaamheidsniveau. Onze focus ligt op het aanreiken van handvatten en tools aan verpleegkundigen, om op een de-escalerende wijze het vervoer (van verwarde personen) en eerste triage op zich te nemen.

Werkwijze

We richten ons op verpleegkundigen niveau 5 met affiniteit met psychiatrie. De verpleegkundigen koppelen we aan een chauffeur met (op termijn) een opleiding optische en geluidssignalen spoedeisende medische hulpverlening. Zo kan Ambulance Amsterdam planbare zorg afwisselen met acute psychiatrie en zijn we in staat om de zorg 24/7 aan te bieden.

Resultaten

Ambulance Amsterdam heeft, door de inzet van docentontwikkelaars en praktijkdocenten, een opleidingsplan opgesteld en uitgevoerd voor reguliere ambulancemedewerkers als onderdeel van een sluitende aanpak Medisch Geïndiceerd Vervoer voor personen met verward gedrag. Dit plan maakt het mogelijk dat de reguliere ambulancemedewerkers worden geschoold om op de juiste wijze om te gaan met het vervoeren van patiënten met verward gedrag.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website