Projectomschrijving

In de regio Rijnstreek (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop) zijn we begin 2018 gestart met het opstellen van een plan van aanpak in het kader van de ketenaanpak zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Dit plan richt zich met name op preventie en vroegsignalering en is onderdeel van het regionale programma Zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag.
 

Werkwijze

Voor het opstellen van het plan van aanpak hebben we 2 uitgangspunten gehanteerd:

  1. De cliënt centraal.
    De leefwereld van de cliënt en zijn of haar omgeving is het startpunt. Bij het opstellen van dit plan van aanpak voor preventie en vroegsignalering betrekken wij cliënten, hun naasten en cliëntvertegenwoordigers, zodat preventie en vroegsignalering zo optimaal mogelijk kunnen aansluiten op hun behoeften en mogelijkheden.
  2. De professional en de vrijwilliger voorop.
    Professionals en vrijwilligers die in direct contact staan met mensen met verward gedrag en hun omgeving maken het verschil. Door de professionals en vrijwilligers te betrekken bij het opstellen van het plan van aanpak borgen wij dat zij daadwerkelijk aan de slag kunnen met de uitvoering van het plan van aanpak.

Resultaten

  • Het project heeft een rapportage opgeleverd over het bestaande aanbod in de Rijnstreek rondom het voorkomen dat mensen kwetsbaar worden en de grip op hun leven verliezen. Ook bevat de rapportage resultaten uit gesprekken met ervaringsdeksundigen en professionals over de vraag wat nodig is in de Rijnstreek om te voorkomen dat mensen de grip op hun leven verliezen.
  • Op basis van de rapportage is een plan van aanpak opgesteld waarin nadere inventarisaties en onderzoeken worden uitgevoerd op het gebied van verslavingspreventie, begrip voor en deskundigheid over de doelgroep, het voorkomen van eenzaamheid en sociale uitsluiting bij de doelgroep, het begeleiden van mensen met psychiatrische problematiek en LVB, en de inzet op psychosociale educatie voor jeugd. Ook is in 2019 een pilot gestart in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop rondom de organisatie van de bemoeizorg.
  • Er is een e-learning ontwikkeld over de organisatie van de bemoeizorg in de Rijnstreek.

E-learning Bemoeizorg in de Rijnstreek

Bekijk de E-learning

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website