Projectomschrijving

In de Duin- en Bollenstreek gaan verschillende samenwerkingspartners aan de slag met de thema’s stigma en arbeidsparticipatie in de context van ggz-problematiek bij werknemers.

Doel

Het doel van het project is het positief beïnvloeden van de beeldvorming rondom kwetsbare werknemers en werkzoekende met ggz-problematiek, door het ontwikkelen en borgen van een gezamenlijke aanpak om uitsluiting van arbeidsparticipatie door stigmatisering duurzaam te voorkomen.

Werkwijze

Het project ‘Opgenomen op de werkvloer’ wil werkgevers, klantmanagers, re-integratieconsulenten, burgers en leerlingen van het voortgezet onderwijs in de regio Duin- en Bollenstreek benaderen met een concreet pakket aan informatieve activiteiten. Deze benadering moet leiden tot een realistische beeldvorming over de potentie van mensen op de werkvloer met psychische klachten en aandoeningen, om zo bij te dragen aan het bevorderen van arbeidsparticipatie van deze heterogene doelgroep. Hierbij zal deze antistigma-campagne aansluiting zoeken bij al bestaande initiatieven die de bevordering van arbeidsparticipatie van de ggz-doelgroep tot doel hebben.

Samenwerking

De partijen die binnen dit project samenwerken zijn:

  • Gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen)
  • Stichting Lumen Holland Rijnland
  • Samen Sterk zonder Stigma
  • Servicepunt Werk

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website