Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De regio Achterhoek bestaat uit 8 gemeenten en hun inwoners: Aalten, Berkelland, Bronckhorst Doetinchem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, en Winterswijk In het gehele gebied wonen ongeveer 300.000 mensen. De gemeenten werken intensief samen binnen het sociaal domein, zo ook als het gaat om de regionale aanpak mensen met verward gedrag.

 

Om goed te herstellen en te voorkomen dat een (psychische) crisis erger wordt, is voldoende aandacht voor het dagelijks leven en een stabiele levensstructuur nodig (bouwsteen 2). In de regio Achterhoek wordt daarom actief samen gewerkt met regionale ketenpartners zoals uitvoeringsorganisaties SDOA (Sociale Dienst Oost Achterhoek) en Laborijn, UWV, Werkgeversservicepunt, Estinea (woonzorg) en voor dagbesteding de Stadskamer. Zij worden vertegenwoordigd in het regionale project Avontuur in de Structuur en werken samen in de uitvoering van dit project ‘Oog voor de Achterhoek’. Daarnaast is er trend bij uitvoeringsorganisaties om (participatie)projecten te initiëren voor mensen met verward gedrag in samenwerking met vrijwilligers en werkgevers in de Achterhoek.

 

Ketenpartners erkennen het belang om verward gedrag vroegtijdig te signaleren en mensen te ondersteunen/stimuleren bij het zoeken naar (professionele) zorg of hulp (bouwsteen 3). Ook hiervoor is het essentieel dat de betreffende partijen samenwerken en elkaar weten te vinden . Professionals – alsook genoemde vrijwilligers en werkgevers - zitten op een sleutelpositie om vroegtijdig signalen op te pakken omdat zij dicht verbonden zijn aan de dagelijkse structuur van mensen met verward gedrag. Uit inventarisatie blijkt dat professionals, vrijwilligers en werkgevers zich onvoldoende uitgerust achten om deze taken op een adequate wijze invulling te geven. Er is behoefte aan training.

 

In het project ‘Oog voor de Achterhoek’ worden dan ook 6 Mental Health First Aid (MHFA)-trainingen gegeven: een wetenschappelijk onderbouwde training voor ‘eerste hulp bij psychische nood’. De deelnemers aan de training (een combinatie van professionals, vrijwilligers en werkgevers), krijgen meer kennis van en begrip voor achtergronden van onbegrepen en verward gedrag. Zij weten beter weten hoe te handelen, ook in crisessituaties. Ze snappen hoe onbegrip kan leiden tot escalatie naar verward gedrag én ze snappen hoe gewoon benaderen, handelen en onbevooroordeeld luisteren leidt tot beter en prettiger samenleven.

 

Mensen zijn niet in vaste, permanente hokjes te stoppen. Dat gezegd hebbende, binnen de doelgroep herkennen en sluiten we ons aan bij de definitie verdeling van categorieën, zoals vastgesteld door het landelijk Aanjaagteam, zie afbeelding op pagina 5. Het project ‘Oog voor de Achterhoek’ richt zich primair op de mensen uit categorie I en II en in mindere mate op de mensen uit categorie III en IV . Uit inventarisatie bij de betrokken ketenpartners in dit project blijkt dat zij met name te maken krijgen binnen het werkveld met de eerste 2 categorieën

 

Zo werken we aan oog voor elkaar in de Achterhoek!

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website