Projectomschrijving

Oog voor de Achterhoek

De regio Achterhoek bestaat uit 8 gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst Doetinchem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, en Winterswijk. In het gehele gebied wonen ongeveer 300.000 mensen. De gemeenten werken intensief samen binnen het sociaal domein, zo ook als het gaat om de regionale aanpak mensen met verward gedrag.

Doel en werkwijze

In het project ‘Oog voor de Achterhoek’ worden 6 Mental Health First Aid (MHFA)-trainingen gegeven: een wetenschappelijk onderbouwde training voor ‘eerste hulp bij psychische nood’. De deelnemers aan de training (een combinatie van professionals, vrijwilligers en werkgevers) krijgen meer kennis van en begrip voor achtergronden van onbegrepen en verward gedrag. Zo weten zij beter hoe te handelen, ook in crisessituaties. Ze snappen hoe onbegrip kan leiden tot escalatie naar verward gedrag én ze snappen hoe benaderen, handelen en onbevooroordeeld luisteren leidt tot beter en prettiger samenleven.

Resultaten

In de regio Achterhoek zijn 90 professionals en vrijwilligers getraind binnen het sociaal domein. Daarmee is voldaan aan de doelstelling om kennis te vergroten, stigma en vooroordelen te verkleinen en handelingsvaardigheid te vergroten. Door deelnemers van verschillende ketenpartners te mixen in trainingsgroepen is er ook meer kennis en begrip ontstaan voor elkaars werkwijze. De belangrijkste succesfactor van het project ligt in de inventarisatie bij, en commitment van, ketenpartners in de voorbereiding. Tegen het einde van de looptijd is er een wachtlijst ontstaan van geïnteresseerden die niet meer konden deelnemen. Vanuit de projectervaringen en de interesse in MHFA is er een subsidie Training Gemeentelijke Teams aangevraagd. Duurzame financiering blijft bij ketenpartners stof tot nadenken bieden gezien de financiële tekorten in het sociaal domein.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website