Projectomschrijving

Iedere gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Een aantal vraagstukken kan niet door individuele gemeenten worden opgepakt en vragen afstemming en samenwerking op bovengemeentelijk niveau. Het beeld bestaat dat er te veel mensen zijn waar in de acute fase geen passende voorziening voor is. De stuurgroep verward gedrag heeft opdracht gegeven een aantal scenario’s te ontwikkelen met als doel het voorbereiden van aanvullend (complementair) aanbod gericht op het bieden van respijt c.q. time-out en de in deze voorzieningen te bieden begeleiding en behandeling.

Resultaten

In het project zijn Time-out en respijtvoorzieningen ingekaderd tot 4 situaties, waarvoor bijpassende oplossingen zijn geformuleerd:

Cliënt is in crisis en direct ingrijpen is noodzakelijk:

  1. Het gaat waarschijnlijk om GGZ-problematiek, maar er kan niet beoordeeld worden: wacht de ontwikkelingen in kader van de Generieke module psychiatrie en de Wvggz af. Vul aan wanneer nodig.
  2. Er is geen sprake van GGZ-problematiek: maak concrete afspraken met beperkt aantal samenwerkend organisaties voor opvang van deze cliënten. Regel tevens toeleiding buiten kantooruren.

Cliënt dreigt in crisis te raken, er moet iets gebeuren:

  1. Bij eigen initiatief van de cliënt: regel als gemeente inkoop van beschikbare voorzieningen
  2. Bij initiatief van b.v. mantelzorgers of een instelling is: Maak afspraken met organisaties uit situatie 2 om ook in deze gevallen voor opvang te zorgen. Voor de groep cliënten die overblijft waarbij sprake is van multiproblematiek en agressie wordt een pilot met een beveiligd bed voorbereid.

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Bekijk de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website