Projectomschrijving

Doel

Met subsidie van ZonMw wordt een post-HBO bij- en nascholingsmodule ontwikkeld voor professionals in het domein Zorg, Welzijn en Veiligheid. Met deze post-HBO module hopen we als NHL Stenden Hogeschool te voorzien in de behoefte van het werkveld, namelijk kennis en expertise ontwikkelen en gebruik maken van best practice op het gebied van zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag.

Werkwijze: ‘design thinking

Bij het ontwikkelen van de module worden de fasen van ‘design thinking’ gevolgd. Dit betekent dat we samen met een diverse groep aan professionals, ervaringsdeskundigen en hun familie bedenken wat er in de onderwijsmodule moet komen. En dat we onderdelen als een soort prototype gaan uitproberen en bijstellen. Een spannend en intrigerend proces van samenwerken en creëren. Daarbij krijgt de ‘persoon met verward gedrag’ als ervaringsdeskundige een centrale plek in de ontwikkeling van de module. Het project heeft een looptijd van 12 maanden.

Opbrengsten

Met subsidie van ZonMW heeft de NHL Stenden hogeschool samen met het werkveld een post-HBO bij- en nascholingsmodule ontwikkeld voor mensen die werken met ‘verwarde personen’, oftewel personen met onbegrepen gedrag. In een groep van 12 personen werkten diverse professionals samen aan creatieve oplossingen voor actuele vraagstukken rondom personen met onbegrepen gedrag. Bij het behandelen van de ingebrachte vraagstukken en casuïstiek werden de fasen van ‘design thinking’ gevolgd; het inleven van het probleem, tot de kern komen van het probleem, zoveel mogelijk ideeën genereren, een prototype maken van het beste idee en deze uitproberen in de praktijk en vervolgens verder te verfijnen. De post-HBO leergang bestaat uit 6 bijeenkomsten en voorziet in een handleiding voor de opbouw en inhoud van de leergang. De ‘persoon met onbegrepen gedrag’ en zijn omgeving als ervaringsdeskundige heeft daarin een centrale plek, zowel in de opzet en de voorbereiding als in de uitvoer.

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Bekijk de andere onderwijsprojecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website