Projectomschrijving

Vanuit huidige initiatieven voor een sluitende aanpak omtrent verward gedrag in de regio West-Brabant-Oost kan geconcludeerd worden dat er in de lopende pilots een groep mensen bestaat die (voor)signalen vertonen die potentieel kunnen leiden tot verward gedrag. In de verschillende huisartsenpraktijken wordt dit onvoldoende
herkend.

Het niet tijdig opvangen van signalen van mensen met verward gedrag kan een grote impact hebben op deze mensen en hun omgeving. Momenteel heeft dit als gevolg dat de patiënt en/of familie in ANW-uren in verwarde toestand door politie en crisisdienst ggz opgevangen worden. Terwijl dit voor een groep voorkomen had kunnen worden als dit eerder was gesignaleerd. Door de diversiteit van de groep en onvoldoende afstemming tussen de verschillende zorgpartners, is de patiënt nog onvoldoende in beeld bij de huisarts waardoor signalen vaak niet (goed) worden beoordeeld. Alleen in het geval van een duidelijke crisissituatie wordt er geacteerd.

Doel

Om in te kunnen spelen op bovenstaande knelpunten zal Zorroo in dit project een model van voorsignalen van verward gedrag ontwikkelen voor huisartsenpraktijken in de regio West-Brabant-Oost (Oosterhout, Dongen, Rijen, Geertruidenberg en Drimmelen). Dit ten behoeve van deskundigheidsbevordering op het vlak van vroegtijdige signalering (bouwsteen 3) van mensen die dreigen verward te raken en overlast te gaan veroorzaken.

Werkwijze

Het model geeft de professional handvatten om te helpen bij vroeg signalering en een betere afstemming tussen de verschillende zorgpartners (ontkokering). In de eerste fase van het project zal ten behoeve van de ontwikkeling van het model middels geanonimiseerde data uit de lopende lokale initiatieven de doelgroep in kaart worden gebracht. Parallel hieraan wil Zorroo bij wijze van experiment een ervaringsdeskundige als vliegende keep d.m.v. scharnierconsulten laten optreden bij alle betreffende huisartsenpraktijken in de regio. In de tweede fase zal het model geïmplementeerd en getoetst worden met een klankbordgroep. De aangeboden zorg zal in samenwerking/afstemming ontwikkeld en geïmplementeerd worden met de zorgpartners van de huidige lokale initiatieven, gemeente Oosterhout, gemeente Breda,
Maatschappelijk Steunsysteem en Preventie werkgroep Oosterhout. Het project springt op deze wijze in op knelpunten die naar voren komen in huidige lokale initiatieven met de focus op andere bouwstenen. Zodoende draagt dit project op deze wijze bij aan het vormen van een sluitende en persoonsgerichte aanpak.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website