Projectomschrijving

Naasten van mensen met verward gedrag hebben vaak het gevoel in de kou te staan. Naast dat zij door de omgeving worden aangesproken op het gedrag van hun naaste, hebben naasten vaak te kampen met schaamtegevoelens. Ervaringsdeskundigen weten wat het is om geconfronteerd te worden met stigmatisering en schaamtegevoelens en wat nodig is om weer in je kracht te komen. Zij weten wat naasten in dat verband doormaken en kunnen een belangrijke rol spelen in de ondersteuning.

Doel en werkwijze

In dit project gaan ervaringsdeskundigen van Markieza, academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid, in samenwerking met onderwijs 2 lesmodules ontwikkelen.

  1. Een lesmodule voor professionals binnen zorg, welzijn, dienstverlening en veiligheid over het ondersteunen van mantelzorgers van mensen met verward gedrag.
  2. Een onderwijsmodule voor familie-ervaringsdeskundigen die inspeelt op het behouden en vergroten van veerkracht van familieleden en de ontwikkeling van eigen ervaringsdeskundigheid.

De onderwijsmodules worden na ontwikkeling door Markieza aangeboden. Tevens worden de onderwijsmodules ingebed binnen het opleidingsaanbod van het Summa College (MBO) en het nascholingsaanbod van Rino-Zuid.

Resultaten

Markieza, opleiding en expertise ervaringsdeskundigheid, heeft in samenwerking met het SUMMA college, RINO Zuid en diverse zorgpartners twee onderwijsmodules ontwikkeld en geïmplementeerd voor professionals en voor familieleden met een naaste met verward gedrag.

De doelstelling van de module ‘betrekken mantelzorg hoe doe je dat’ is om professionals in zorg en welzijn handvatten te bieden in de ondersteuning van familie en mantelzorg in de zorg voor hun naaste.
De doelstelling van ‘familie-ervaringsdeskundigheid’ is op basis van eigen ervaring als familie-ervaringsdeskundige, ervaringskennis ontwikkelen ten behoeve van familieleden met een naaste met verward gedrag om hun veerkracht te behouden of te vergroten.

Onderwijsmodules bij RINO Zuid en het Summa College

Beide onderwijsmodules hebben gedurende de projectperiode een pilot gedraaid en deze zijn beiden positief beoordeeld door de pilot-deelnemers. De onderwijsmodules zijn ingebed in het nascholingsaanbod van professionals bij RINO Zuid binnen de leerlijn 'Nieuw Denken Nieuw Doen'
en de lessen worden aangeboden aan leerlingen van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 'Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen' van het Summa College.

 

 

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Bekijk de andere onderwijsprojecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website