Projectomschrijving

Verward gedrag wordt in veel gevallen veroorzaakt door onzichtbare beperkingen, zoals een lichte verstandelijke beperking (LVB), niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en of een stoornis in een autistisch spectrum (ASS). Mensen met deze typen beperking krijgen in hun leven te maken met een omgeving die hen niet begrijpt en zijn daardoor extra kwetsbaar.

Doel

Met het project ONTWA(A)R VERWARD GEDRAG streeft MEE Gelderse Poort naar een betere en eerdere herkenning van mensen met LVB, NAH en ASS door professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn in de 0e en 1e lijn in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Werkwijze

De aanpak bestaat uit 2 onderdelen:

  1. training, intervisie en advies regio-breed
  2. twee experimenten ‘alternatieve crisiskaart’ in de gemeenten Berg en Dal en Tiel

Bij beide onderdelen krijgen ervaringsdeskundigen een prominente rol.

Resultaten

Van oktober 2017 tot en met oktober 2019 is door MEE Gelderse Poort een bijdrage geleverd aan een betere en eerdere herkenning van en betere aansluiting van ondersteuning en zorg voor mensen met LVB, NAH en ASS in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
Met de organisatie van 2 symposia, 1 kennissessie, 23 trainingen 12 maal praktijk coaching zijn zo’n 1038 professionals en vrijwilligers uit de nulde en eerste lijn bereikt. Zij kregen de kennis aangereikt in vaak gemengde samenstelling met inzet van 11 inwoners met ervaringsdeskundigheid.

Crisiskaart

De Crisiskaart is samen met 5 ervaringsdeskundigen LVB geschikt gemaakt voor een bredere doelgroep en wordt verder verspreid onder de naam Hulpkaart. Hiervoor is een methodiek ontwikkeld die in samenwerking met andere MEE-en en UMC Utrecht/ Psynet wordt verfijnd en verspreid over Nederland.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website