Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ongeveer 16 % van de Nederlandse bevolking heeft een IQ dat lager is dan 85. Van de in Nederland aangehouden verdachten heeft naar schatting 30% een lichte verstandelijke beperking (LVB) en is de kans op recidive onder die doelgroep groot. Om dit te voorkomen draait in de gemeenten Goes en Reimerswaal onder regie van de politie eenheid Zeeland-West-Brabant en ondersteund door de Stichting Maatschappelijk werk Oosterscheldebekken (SMWO) het project ‘Onopvallend Anders’.

 

Doelstelling:

Politieagenten hebben meer inzicht in de LVB-problematiek waardoor adequater omgegaan wordt met de doelgroep. Met de verkregen inzichten bij een vermoeden van een (lichte) verstandelijke beperking directe doorverwijzing en overdracht naar de hulpverlening.

 

Binnen het project wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de reeds bestaande samenwerkingsverbanden tussen politie en hulpverlening en daar waar wenselijk worden samenwerkingsverbanden verder uitgebreid. Door middel van dit project wordt een integrale samenwerking ontwikkeld waarmee verdachten met een LVB geholpen worden uit de problemen te komen en te blijven.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

• Alle deelnemende organisaties hebben extra aandacht voor de doelgroep

• Extra aandacht voor het persoonsgericht verhoor bij de politie

• Politie en hulpverlening samen op huisbezoek bij verdachten

• Doorverwijzing naar bestaande hulpverlening krijgt extra aandacht

• Themamiddag LVB door de hele keten, inclusief advocatuur, bezocht

• Samenwerking vanuit project krijgt definitieve vorm

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ongeveer 16 % van de Nederlandse bevolking heeft een IQ dat lager is dan 85. Van de in Nederland aangehouden verdachten heeft naar schatting 30% een lichte verstandelijke beperking (LVB) en is de kans op herhaling groot. Om dit te voorkomen wordt in de gemeenten Goes, Kapelle en Reimerswaal onder regie van de politie eenheid Zeeland-West-Brabant een project gestart waarin maatschappelijkwerk en de centra voor jeugd en gezin (CJG) uit de genoemde gemeenten en de gemeenten zelf samenwerken. Doelstelling is om bij de politie meer aandacht te schenken aan mogelijke LVB-problematiek bij verdachten en door te verwijzen naar de hulpverlening als er een vermoeden is van een verstandelijke beperking bij een verdachte. Binnen het project wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de reeds bestaande samenwerkingsverbanden tussen politie en hulpverlening en daar waar wenselijk worden samenwerkingsverbanden verder uitgebreid. Door middel van dit project wordt een integrale samenwerking ontwikkeld waarmee verdachten met een LVB geholpen worden uit de problemen te komen en te blijven.

Een voor de politie ontwikkelde handreiking hoe om te gaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking dient als basis voor dit project. Deze handreiking is beschikbaar voor de Nationale Politie. De resultaten uit het project worden binnen de eenheid Zeeland-West-Brabant en later mogelijk landelijk onder de aandacht gebracht van de verschillende basisteams t.b.v. het toepassen van de nieuwe werkwijze.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website