Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeenten in de provincie Limburg willen onderzoek laten doen naar de politiemeldingen verward gedrag in de provincie Limburg. Dit om beter inzicht te krijgen in het type meldingen en (aard en omvang van)de doelgroep. De gemeenten hebben behoefte aan dit inzicht om daarmee het voorzieningenstelsel doeltreffend en doelmatig in te richten c.q. bij te stellen. Dit helpt bij het (door)ontwikkelen van een passend en goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website