Projectomschrijving

In 2011 heeft de politie de E33-melding opgenomen in het politiesysteem voor mensen met verward gedrag die overlast veroorzaken. In de afgelopen jaren zijn deze meldingen flink toegenomen.

Doel

Dit project richt zich op de kleine groep vaak verwarde personen met ernstige problematiek die een groot deel van de meldingen veroorzaken. Dit zijn vaak kwetsbare mensen die problemen ervaren op meerdere terreinen, waardoor professionals van meerdere instanties betrokken zijn. De politie heeft de ambitie om samen met haar partners de overlast van verwarde personen te verminderen en de kwaliteit van het gezamenlijk optreden te verbeteren.

Werkwijze

Dit project gaat uit van verandering vanaf de werkvloer en richt zich op de problemen in de praktijk in de samenwerking van professionals in een casus vaak verward gedrag. De professionals gaan samenwerken, onderzoeken en leren van elkaar, daarbij versterkt door input van burgers en samenleving. De opgedane kennis zal direct worden toegepast in de praktijk.

Resultaten

Het onderzoek is kort voor aanvang van de Covid pandemie gestart. Vanwege de maatregelen binnen de politie naar aanleiding van de pandemie en de aanhoudende lockdown is het niet mogelijk gebleken om het onderzoek voort te zetten, binnen de gegeven periode van de subsidie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website