Projectomschrijving

Achtergrond

Mensen met psychiatrische problemen of verstandelijke beperkingen willen net als andere inwoners erbij horen en meedoen in de maatschappij. Dit erbij horen en meedoen noemen we ook wel sociale inclusie. Vaak ondervinden deze groepen meer barrières om aansluiting te vinden. Ook ervaren zij sterkere gevoelens van eenzaamheid dan de gemiddelde inwoner. Inclusie is in Nederland nog niet optimaal ontwikkeld, terwijl het wel een belangrijke voorwaarde is voor de kwaliteit van bestaan. Inclusie betekent dus vooral: het erbij willen horen.

Doel

Het doel van dit project is de vooroordelen op het gebied van psychiatrie en verstandelijke beperkingen te verkleinen. Dit wordt gedaan door diverse burgers in de wijk Heilust te Kerkrade in Zuid-Limburg kennis en vaardigheden te geven op deze gebieden. Doordat deze burgers ook kwetsbaarheden herkennen kan er vroegsignalisering plaatsvinden. Dit kan verergering van problemen voorkomen, waardoor eventuele maatschappelijke uitval beperkt of voorkomen kan worden. Dit bevordert de mentale gezondheid van de kwetsbare mensen en de veerkracht binnen de wijk. Zo wil dit project bereiken dat alle bewoners zich welkom voelen in de wijk.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere Mondriaan, ervaringsdeskundigen vanuit Mondriaan, MEE, Impuls, de Levantogroep en Westhoes.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website