Projectomschrijving

Als verward gedrag op een vroeg(er) moment wordt gesignaleerd en gemeld, kan er ook eerder actie worden ondernomen.

Doel

Doelstelling van het project is signalen die betrekking hebben op Zandvoorters met verward gedrag zo snel mogelijk te herkennen en zo laagdrempelig mogelijk op te pakken. Samen met ervaringswerkers en kwetsbare Zandvoorters met verward gedrag komen we tot een passend aanbod op het gebied van vrije tijd, dagbesteding en werk(ervaringsplekken). Een ontwikkeling vanuit het perspectief en de behoefte van kwetsbare Zandvoorters.

Werkwijze

Inwoners, vrijwilligers, organisaties, ondernemers en eerste lijn hulpverleners krijgen voorlichting over wat men kan doen als men ziet dat het niet goed gaat met iemand. Zo leert men wat hij/zij zelf kan doen en met wie men contact kan opnemen. Ervaringswerkers krijgen een belangrijke rol in de voorlichting en kunnen steun bieden aan verwarde personen, in samenspraak met het sociaal wijkteam.

Resultaten

Door middel van 12 voorlichtingsbijeenkomsten zijn 250 mensen bereikt, waaronder medewerkers van de sociale dienst, woningbouw, teamleiders van de Albert Heijn en inwoners. Dit heeft geleid tot
meer begrip voor, en het eerder signaleren van, psychische kwetsbaarheid: in het 1e half jaar van het project waren er al 20 aanmeldingen bij het sociaal wijkteam.

Daarnaast hebben 30 kwetsbare mensen deelgenomen aan een herstelacademie cursus. Deelnemers geven aan dat de cursus heeft bijgedragen aan het herstelproces, stabiliteit en een positief steunend netwerk. Er is een behoefde aan verschillende steungroepen gesignaleerd. We starten eind 2019 met een steungroep herstel en een depressie steungroep.

Verder zijn 6 ervaringswerkers aan 1 tot 2 kwetsbare inwoners van het wijkteam gekoppeld. De contacten verlopen goed en geven kwetsbare mensen een luisterend oor en perspectief. De ervaring
met ervaringswerkers is dusdanig positief dat zij ook buiten de kaders van dit project zijn ingezet, onder andere bij een expertmeeting over zorgmijdende gezinnen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website