Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project bouwen we in de regio Oss aan een zelfregiecentrum met aanbod voor familie en naasten, terwijl 5 andere regio’s hun brede kennis van de doelgroep inbrengen en de leeropbrengst van het project voor de eigen regio benutten.

Aanhakend bij de wijkgerichte aanpak hebben we sinds de start op verschillende locaties activiteiten georganiseerd in de vorm van gespreksbijeenkomsten, workshops en trainingen. Maar vooraf gingen we ervan uit dat de grootste klus zou zitten in het realiseren van structurele samenwerking. Dat bleek terecht. Er is een lange traditie van ‘ieder voor zich’. Samenwerken heeft tijd nodig. Dat staat soms op gespannen voet met het tijdpad dat we vooraf in dit project voor ogen hadden, maar gras gaat niet sneller groeien door eraan te trekken.

De strategie om continu te bouwen aan samenwerking en tegelijk vanuit losse activiteiten te komen tot een duurzaam zelfregiecentrum lijkt nu zijn vruchten af te werpen: Na de zomer zal het zelfregiecentrum in oprichting worden gelanceerd, zal er een coördinator zijn aangesteld en krijgt het centrum verder vorm. Met een mini-conferentie werken we toe naar verder draagvlak en verdere verduurzaming.

Daarmee ziet het ernaar uit dat we aan het eind van de projectperiode kunnen opleveren wat we vooraf hadden beoogd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De opzet van het centrum voor zelfregie wordt inmiddels op hoofdlijnen gedeeld door relevante partners in de regio. Ook is er meer commitment, gegroeid door de deelname en inbreng van de betrokkenen in de werkgroep Arsis en de werkgroep Psysalons.

Daarnaast zijn we tevreden over de inhoudelijke (visie-)ontwikkeling. Elk zelfregiecentrum heeft een eigen proces te gaan om te ontdekken waar precies de kern van zelfregie zit en hoe dat in die regio is vorm te geven.

Hoe belangrijk deze zaken ook zijn om het zelfregiecentrum straks duurzaam overeind te houden, gedurende de hele projecttijd bieden we tegelijk heel concrete activiteiten voor de eindgebruiker. Zo organiseren we laagdrempelige gespreksbijeenkomsten in de vorm van Psysalons triadisch voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd met Door en Voor, Trialoog en Indigo en GGz-FACT. De samenwerking hierin verloopt goed.

En soms dienen we twee doelen in één keer. Dat zien we bij de cursus ‘Samen sterk door triadisch werken’ en de training voor Familie-ervaringsdeskundigheid die we nu in het programma hebben opgenomen. Deze versterken de individuele deelnemers, maar kunnen ook bijdragen aan versterking van het centrum als ze daar na afloop een bijdrage aan zouden willen spelen.

Ook de opzet om andere regio’s mee te laten kijken en kritisch mee te laten denken is zeer succesvol gebleken. Alle activiteiten in Oss worden gedocumenteerd in een logboek, maar ook in de projectgroep gedeeld en bediscussieerd door vertegenwoordigers van de meekijkende regio’s. Dit had een enorm lerend effect, zowel naar de pilot in Oss als naar de andere regio’s: De reflex om de eigen regionale situatie en dus ook de eigen aanpak te beschouwen als de enige juiste, is groot. Maar als het lukt om die te laten varen, dan scherpt dat alle betrokkenen en wordt zichtbaar wat een breed en divers palet er aan mogelijkheden is om te komen tot mooie initiatieven.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In veel projecten rond verward gedrag spelen familie en naasten een marginale rol. Ten onrechte, want zij kunnen terugval en opnames voorkomen, mits ze weten wat hen te doen staat en hoe ze zichzelf staande kunnen houden.

Zelfregiecentra zijn een prachtig podium om hen hierin bij te staan, maar geen enkel centrum biedt voor familie en naasten een gedegen en divers aanbod. In dit project speelt de omgeving daarom een hoofdrol.

 

We bouwen voort op een zelfregie-initiatief in Oss, waar familieorganisaties, (familie-)ervaringsdeskundigen en mantelzorgorganisaties met steun van de gemeente een gericht aanbod ontwikkelen.

De opgedane ervaringen worden gebruikt om in de regio’s Arnhem, Bergen op Zoom/Roosendaal, Sittard, Groningen en Tiel soortgelijke initiatieven mogelijk te maken.

 

Dit project richt zich op het begin van de keten, de bouwstenen 1, 2 en 3 (zelfinbreng, preventie en vroegsignalering), omdat familie en naasten juist hier een belangrijke de-escalerende rol kunnen spelen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website