Projectomschrijving

Mede door de krappe arbeidsmarkt hebben werkgevers tegenwoordig meer aandacht voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Deze doelgroep krijgt vaak te maken met vooroordelen.

Doel

Het doel van dit project is het verminderen van stigmatisering van mensen met een psychische kwetsbaarheid zodat kansen op de arbeidsmarkt voor hen toenemen. Dit komt ten goede aan een inclusieve arbeidsmarkt en het maatschappelijk herstel van ggz patiënten.

Werkwijze

Er zullen 1 of meerdere workshops ontwikkeld worden voor werkgevers (en medewerkers in organisaties) door ervaringsdeskundigen, samen met een ervaren hoofdtrainer. Door de dialoog aan te gaan tussen werkgevers en mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen vooroordelen afnemen door stigma’s bespreekbaar te maken en bloot te leggen. Tijdens deze workshop leren werkgevers/ leidinggevenden/collega’s hier open over te praten en vragen te stellen.

Samenwerkingspartners

Het project is een samenwerking tussen WIJ 3.0, Steunpunt GGZ Utrecht en Werkpad Bartiméus. Deze drie organisaties hebben hun eigen expertise en leveren de (ervaringsdeskundige) trainers voor de workshops.

Resultaten

Tijdens dit project is er een pool van ingewerkte ervaringsdeskundigen opgezet die ingezet kunnen worden voor de workshops.
Ook zijn er twee uitgewerkte workshops gerealiseerd: één workshop gaat over de instroom van en het voeren van het ‘goede sollicitatiegesprek’ met mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. En gaandeweg werd ook een workshop ontwikkeld over mensen met een (psychische) kwetsbaarheid die al aan het werk zijn en hoe de organisatie hen het beste kan begeleiden/ondersteunen/benaderen.

De centrale boodschap is dat er geen standaardaanpak is en dat men met elkaar in gesprek moet gaan om te begrijpen wat de ander nodig heeft om goed te kunnen functioneren in de organisatie. De deelnemers krijgen verschillende handvatten om dit op een goede manier te doen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website