Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2017 werd de GGZ Triagewijzer geïntroduceerd. Deze triagewijzer gaat uit van zogenaamde ongesorteerde zorg en kent twee ingangsklachten; suïcidaal gedrag en verward gedrag. Deze triage wijzer werd in combinatie met een app geïntroduceerd en doet met name een uitspraak over de snelheid waarmee de beoordeling (en crisisinterventie) van start moet gaan. Het instrument is relatief grofmazig en helpt hulpverleners niet bij het methodisch uitvragen van (ingangs) klachten, het inzetten van een veilige en juiste interventie en de vastlegging van gegevens.

 

Doel van het project was om te komen tot een eenduidige vorm van triage waarbij er een werkproces ontwikkelt wordt waarin een acuut psychiatrische ingangsklacht (NTS)uitgevraagd wordt, de BVC score bepaald wordt en er met de GGZ triagewijzer een urgentie aan verbonden wordt.

Het inrichten van een nieuwe werksituatie (waarbij het voldoen aan triagetijden, administratieve vastlegging en goede bejegening belangrijke begrippen zijn)en het opleiden en trainen van professionals waren belangrijke doelstellingen. In het verlengde daarvan is borging van het proces van belang alsmede het ter beschikking stellen van de resultaten aan derden.

Gedurende het triageproject hebben wij een methodische werkinstructie ontwikkelt en medewerkers getraind in triage. Om het proces te borgen vinden er audits plaats en worden medewerkers jaarlijks gecertificeerd. De werkwijze helpt ons op veilige wijze, tijdig de juiste acties in te zetten. Ook helpt het ons om de juiste mensen toegang te geven tot de psychiatrische spoedzorgketen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is een telefoonkaart gemaakt waarin de triagist geholpen wordt om op methodische wijze de klacht en /of vraag van de beller uit te vragen (Aanblik, Bezig, Communicatie, Dreiging, Extra factoren), de BVC score bepaald wordt (voorspeller van kans op agressie < 4 uur) er met de NTS een acuut psychiatrische ingangsklacht bepaald wordt. Met deze gegevens wordt de urgentie bepaald volgens de GGZ triagewijzer.

 

Nadat het proces is ingericht zijn er groepen medewerkers getraind in de triagesystematiek. Deze medewerkers worden ook jaarlijks geaudit. Parallel aan dit project werken wij aan een functietypering GGZ triagist, richten wij een aparte triagekamer in en implementeren van triagesoftware Semlab. In Semlab kunnen wij aan de hand van uitgeschreven triagescipts het triageconsult en of zelfzorgadvies vast leggen en mocht het tot een beoordeling komen kan de informatie worden doorgezet naar het electronisch patientendossier.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling van het project is om te komen tot een eenduidige vorm van triage, het inrichten van een nieuwe werksituatie (waarbij het voldoen aan triagetijden, administratieve vastlegging en goede bejegening belangrijke begrippen zijn) en het opleiden en trainen van professionals. Daarmee worden de positieve bevindingen uit de pilot en beschikbare innovatieve aanpak ten aanzien van triage daadwerkelijk geconsolideerd in het team.

Tegelijkertijd wordt dit proces geborgd door twee keer per jaar de gesprekken te auditen. Daarvoor is een digitale applicatie ontwikkeld via ‘triageplein’

 

 

Onderdeel van het project is het opstellen van een draaiboek wat gebruikt kan worden voor landelijke verspreiding. Daarmee willen wij andere GGZ instellingen helpen ditzelfde proces te doorlopen en te implementeren

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website