Projectomschrijving

De crisisdienst van Altrecht heeft in 2017 deelgenomen aan de pilot Triagewijzer. Aan de hand van de triagewijzer werd aan alle beoordelingsverzoeken een urgentie verbonden. De uitkomsten van deze triage zijn verwerkt door het Trimbos-instituut. Tijdens de pilot viel het ons op dat er geen eenduidige wijze van informatie verzamelen plaats vindt, en de verkregen informatie niet systematisch verwerkt wordt. Een procesoptimalisatie is daarom gewenst.

Doel en werkwijze

Anders dan nu het geval is, zal de crisisdienst binnenkort ook direct te benaderen zijn door burgers (inrichting van een acuut meldpunt). De kwaliteit van de informatie zal in de nieuwe situatie sterk wisselen, afhankelijk of de melder al dan niet een professional is. Het stelt hoge eisen aan de triagist, de scripts waarmee gewerkt wordt, en de systemen. Daarom volgt er een training. Op deze wijze wordt een goede en tijdige toegang tot spoedhulpverlening gegarandeerd en zullen burgers, patiënten en naasten zich gehoord voelen.

Resultaten

Er is een telefoonkaart ontwikkeld waarmee de triagist geholpen wordt om op de juiste wijze de klacht of vraag van de beller uit te vragen, de kans op agressie (binnen 4 uur) met een BVC score voorspeld kan worden en de acuut psychiatrische ingangsklacht bepaald kan worden. Met deze gegevens kan de urgentie van de klacht worden geschat.

Na de inrichting van het proces zijn de medewerkers getraind in de triagesystematiek. Deze medewerkers worden jaarlijks beoordeeld. Parallel aan dit project wordt aan een functietypering ggz-triagist gewerkt, wordt een aparte triagekamer ingericht en wordt triagesoftware van Semlab geïmplementeerd. In Semlab kan gemakkelijk een zelfzorgadvies vast worden gelegd. Mocht het tot een beoordeling komen kan de informatie worden doorgezet naar het elektronisch patiëntendossier.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website