Projectomschrijving

De crisisdienst van Altrecht heeft in 2017 deelgenomen aan de pilot Triagewijzer. Aan de hand van de triagewijzer werd aan alle beoordelingsverzoeken een urgentie verbonden. De uitkomsten van deze triage zijn verwerkt door het Trimbos-instituut. Tijdens de pilot viel het ons op dat er geen eenduidige wijze van informatie verzamelen plaats vindt, en de verkregen informatie niet systematisch verwerkt wordt. Een procesoptimalisatie is daarom gewenst.

Doel en werkwijze

Anders dan nu het geval is, zal de crisisdienst binnenkort ook direct te benaderen zijn door burgers (inrichting van een acuut meldpunt). De kwaliteit van de informatie zal in de nieuwe situatie sterk wisselen, afhankelijk of de melder al dan niet een professional is. Het stelt hoge eisen aan de triagist, de scripts waarmee gewerkt wordt, en de systemen. Daarom volgt er een training. Op deze wijze wordt een goede en tijdige toegang tot spoedhulpverlening gegarandeerd en zullen burgers, patiënten en naasten zich gehoord voelen.

 

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website