Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze subsidie aanvraag wordt subsidie gevraagd voor het registreren en monitoren van vervoer van patienten met verward gedrag. Door beter inzicht te hebben in de zorgvraag, het vervoer en de type patiënt kan binnen de sector beter ingezet worden op opvang, triage en zorgtoewijzing. Door te richten op coördinatie van de verschillende domeinen en eenduidige triage kan snel en adequaat een keuze gemaakt worden voor somatiek of ggz gerelateerd vervoer. Deze triage kan een opmaat zijn voor het leveren van gedifferentieerd ambulancevervoer, rekening houdend met de uitkomsten van de pilot passend vervoer.Door beter inzicht te hebben in de zorgvraag, het vervoer en de type patiënt kan binnen de sector beter ingezet worden op opvang, triage en zorgtoewijzing. Door te richten op coördinatie van de verschillende domeinen en eenduidige triage kan snel en adequaat een keuze gemaakt worden voor somatiek of ggz gerelateerd vervoer. Deze triage kan een opmaat zijn voor het leveren van gedifferentieerd ambulancevervoer, rekening houdend met de uitkomsten van de pilot passend vervoer.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website