Projectomschrijving

Doel

Dit project is gericht op het registreren en monitoren van vervoer van patiënten met verward gedrag. Deze triage kan een opmaat zijn voor het leveren van gedifferentieerd ambulancevervoer, rekening houdend met de uitkomsten van de pilot passend vervoer. Het project heeft de volgende concrete doelen:

  • Beter inzicht krijgen in de zorgvraag, het vervoer en het type patiënt. Hierdoor kan binnen de sector beter ingezet worden op opvang, triage en zorgtoewijzing.
  • Meer richten op coördinatie van de verschillende domeinen en eenduidige triage. Hierdoor kan snel en adequaat een keuze gemaakt worden voor somatiek of ggz-gerelateerd vervoer.

Resultaten

De RAVU heeft van mei t/m september 2019 deelgenomen aan de registratie en monitoring van verward gedrag. Een multidisciplinaire projectgroep heeft een vragenlijst ontwikkeld in de RAVU-app, zodat ambulanceprofessionals de vragenlijst laagdrempelig konden invullen op hun werkmobiel. De vooraf gedefinieerde lijst items had niet direct betrekking op het ambulancezorgproces, wel op het vervoer van personen met verward gedrag.

De projectgroep heeft het doel van de registratie uitgebreid gecommuniceerd aan de ambulanceprofessionals en de leidinggevenden. Tijdens de registratieperiode zijn er minder ritten geregistreerd dan verwacht. Volgens de projectgroep is een belangrijke oorzaak van deze onderregistratie dat ambulanceprofessionals door de grote registratielast en hoge werkdruk geen tijd hebben om een extra vragenlijst in te vullen, die buiten het elektronisch patiëntendossier valt. De RAVU streeft ernaar om de registratie van verward gedrag op te nemen in het elektronisch patiëntendossier, zodat de inzetten met betrekking tot verward gedrag zo volledig mogelijk geregistreerd kunnen worden.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website