Projectomschrijving

Triage, passende zorg en vervoer voor mensen met verward gedrag

Doel

Voor de 112 meldingen waarbij er geen sprake is van dreiging, gevaar, geweld of acute somatiek wordt 7x 24 uur een telefonische specialistische hulpdienst (genaamd: Meldpunt GGZ) ingericht. Deze hulpdienst is bereikbaar voor de meldkamer politie en ambulancezorg en richt zich in beginsel op niet-acuut verward gedrag.

Werkwijze

Binnen deze hulpdienst is tijd en specialistische (ggz) kennis beschikbaar die nodig is om goed uit en door te vragen. Deze hulpdienst zal de benodigde zorg en ondersteuning inschakelen, waarbij wordt aangesloten op de bestaande sociale kaart. Als er niet direct zorg/ondersteuning wordt ingezet en er twijfel bestaat of die zorg niet toch nodig is, wordt voor verdere actie bij voorkeur een verbinding gemaakt met bestaande gemeentelijke structuren c.q. aanpakken. Indien nodig kan de hulpdienst terugschakelen naar de meldkamer ambulancezorg en politie.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website