Projectomschrijving

GGZ Drenthe en UMCG Ambulancezorg hebben besloten in Drenthe een Psycholance in te zetten voor het vervoer van mensen met verward gedrag.

De vorm waarvoor gekozen is, is een pilot:

  • voor de duur van 1 jaar ingaande 1 april 2018
  • een aanpak en inrichting die voorziet in ‘learning by doing

De periode voor 1 april kan worden gezien als aanloopperiode.

Doel

Het doel van dit project is om de pilot ook goed te monitoren en de juiste gegevens te verzamelen en te verantwoorden. Hiermee wordt onder meer een dashboard ontwikkeld en analyses gedaan op de verrichting van de Psycholance. Hiervoor wordt de expertise van Devise ingezet.

Partners

Bij de gehele pilot zijn de volgende partners te identificeren.

  • GGZ Drenthe
  • Meldkamer Noord Nederland
  • Gemeente Assen
  • Politie Noord Nederland
  • UMCG Ambulancezorg (MAI als operationele facilitator / Projectleiding)

Resultaten

Om de pilot ‘Psycholance in de provincie Drenthe’ goed te monitoren was ‘Registratie en Monitoring’ van groot belang. Om de juiste cijfers en inzichten te verkrijgen is onder andere een dashboard ontwikkeld, waar dagelijks real-time informatie beschikbaar komt op basis van de SiRM registratielijst. Het Dasboard geeft zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie. Deze informatie heeft geleid tot belangrijke operationele wijzigingen, zoals besluiten rond inzettijden en bezetting.

De informatie uit deze monitoring wordt periodiek besproken in relevante bestuurlijke overleggen om besluiten te valideren en gewenste wijzigingen te onderbouwen:

  • Het Borgingsoverleg met alle betrokken ketenpartners.
  • Het Bestuurlijk- en directioneel overleg tussen GGZ Drenthe en Ambulancedienst.
  • De Bestuurlijke tafel van de Provincie Drenthe.

De pilot heeft ook geleid tot deelname aan de werkgroep ‘Registratie en Monitoring van Ambulance Zorg Nederland’ waarbij die regionale informatie is uitgewisseld, beelden zijn bestudeerd en terugkoppeling/verantwoording richting ZonMw en VWS is gerealiseerd.

 

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website