Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project 'Monitoring en registratie RAV ritten acute psychiatrie' is in april 2018 gestart omdat er onduidelijkheid bestond over de omvang van de groep mensen met verward gedrag en de groep mensen die georganiseerd vervoer nodig heeft. Betere monitoring en registratie heeft geleid tot een beter beeld van de verschillende vormen van vervoer met psychiatrische hulpverlening. Daarnaast liep ook de pilot 'Diligence'. De diligence werd in deze pilotfase ingezet, als alternatief vervoer, bij de groep psychiatrische cliënten (volwassenen) die onder begeleiding van een professional vervoerd moesten worden, maar waar geen sprake is van fysiek medische problemen of dreigend gevaar. De Diligence is niet herkenbaar als ambulance of GGZ-voertuig. Daarnaast zou de inzet van de diligence ervoor zorgen dat er minder beslag wordt gelegd op de ambulance capaciteit. Ook hoeft er niet gewacht te worden op een ambulance en de overdracht, de cliënt kan meteen vervoerd worden met de Diligence.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft geleid tot inzicht in de verschillende soorten vervoer en problematiek van verwarde personen.

Ook heeft het bewustwording opgeleverd bij de RAV, en bij de GGZ. De samenwerking tussen GGZ en RAV is geïntensiveerd. In de regio is er nu een structureel overleg waarbij partners in de acute zorg met elkaar afstemmen.

De Diligence is inmiddels onderdeel van de reguliere zorg in Noord-Holland Noord. Daarnaast biedt het betere inzicht in de ritten van personen met verward gedrag het komende jaar ondersteuning in het optimaliseren van het rittenaanbod (o.a. door verbreding met de doelgroep jeugd). Verschillende regio’s hebben de werkwijze van onze regio overgenomen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er bestaat onduidelijkheid over de omvang van de groep mensen met verward gedrag en de groep mensen die georganiseerd vervoer nodig heeft. Het is daarom van belang om meer inzicht te krijgen in de aantallen per doelgroep die georganiseerd vervoer nodig heeft. Dit leidt tot meer helderheid over de kosteneffectiviteit van verschillende vormen van vervoer met psychiatrische hulpverlening. Alle aanbieders van deze zorg en/of vervoer dienen hiervoor een aantal zaken te registreren, waaronder de verleende zorg, het aantal ritten en de kenmerken van de personen die zij vervoeren.

RAV Noord-Holland Noord stelt zich als doel om na dit project van 24 maanden door middel van een juiste registratie en verwerking van ritgegevens inzicht te krijgen in de vervoersbewegingen voor personen met verward gedrag. Gegevens zoals opgesteld in het document van ZonMw te registreren gegevens voor pilot gepast vervoer voor personen met verward gedrag zijn hiervoor een minimale basis-set.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website