Projectomschrijving

Er bestaat onduidelijkheid over de omvang van de groep mensen met verward gedrag die georganiseerd vervoer nodig hebben. Het is van belang om hier meer inzicht te krijgen. Dit leidt tot meer helderheid over de effectiviteit van verschillende vormen van vervoer.

Doel

RAV Noord-Holland Noord stelt zich tot doel om, door middel van een juiste registratie, inzicht te krijgen in de ambulancehulpverlening en vervoersbewegingen in relatie tot personen met verward gedrag.

Werkwijze

Het is noodzakelijk dat vervoersbewegingen uitgevoerd door derden (o.a. politie en particuliere vervoersdiensten) worden meegenomen in de registratie en monitoring. Voor het inregelen van dit proces wil RAV Noord-Holland Noord de juiste tools ontwikkelen. Met de verkregen informatie kan het vervoer van personen met verward gedrag beter georganiseerd worden. Dat zal vervolgens bijdragen aan een sluitende aanpak van personen met verward gedrag. 

Resultaten

Het project 'Monitoring en registratie RAV ritten acute psychiatrie' is in april 2018 gestart wegens onduidelijkheid over de omvang van de groep mensen met verward gedrag en de groep mensen die georganiseerd vervoer nodig heeft. Betere monitoring en registratie heeft geleid tot een beter beeld van de verschillende vormen van vervoer met psychiatrische hulpverlening.

Daarnaast liep ook de pilot 'Diligence'. De Diligence werd in deze pilotfase ingezet als alternatief vervoer voor de groep volwassen psychiatrische cliënten die onder begeleiding van een professional vervoerd moesten worden, maar waar geen sprake is van fysiek medische problemen of dreigend gevaar. De Diligence is niet herkenbaar als ambulance of ggz-voertuig. Daarnaast zou de inzet van de Diligence ervoor zorgen dat er minder beslag wordt gelegd op de ambulance capaciteit. Daarbij hoeft er niet gewacht te worden op een ambulance en de overdracht, maar kan de cliënt meteen vervoerd worden met de Diligence.

 

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website