Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het ‘Project registratie en monitoring RAV-ritten acute psychiatrie Ambulancezorg Gelderland Midden’ registreert vervoer van mensen met verward gedrag en geeft inzicht in zorgpaden van mensen met verward gedrag. Het project heeft geleidt tot een eenduidige definiëring van mensen met verward gedrag en een aanvullende vragenlijst in het ritregistratieformulier om vervoer van mensen met verward gedrag adequaat te registreren en te volgen. Naast de aanvullende vragenlijst is door ritcontrole van registratiegegevens, informatie en instructie over belang van registratie en coaching, gewerkt aan een 100% juiste registratie van mensen met verward gedrag. Door borging van controle, informatie en coaching in de werkprocessen blijven we juiste gegevens aanleveren over vervoer van mensen met verward gedrag. De eindresultaten worden verwerkt in een rapportage van Ambulancezorg Nederland.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten:

Aanvulling in Digitaal ritformulier ritformulier met specifieke vragen vervoer mensen met verward gedrag (afgestemd met AZN) Op basis van de SirM/NZa lijst aparte uniforme vragenlijst in de ritregistratie.

Deze uniforme vragenlijst is vastgesteld na discussie (AZN en RAV’ en) over interpretatie van het begrip ‘verward gedrag’ en welke vragen relevant zijn om door ambulancemedewerkers in te vullen.

Medewerkers voeren de registratie goed uit. Zij zijn zich bewust van een volledige, adequate registratie. Regelmatige informatievoorziening intern, aandacht op werkoverleg voor registratie en controle op registratie blijft. (instructie; controle en coaching).

De informatievoorziening en registratie van de regio’s GLD Midden en GLD Zuid en de niet RAV vervoerder (Pompe – GGZ ProPersona) zijn eenduidig en hebben een eenduidige registratie opgeleverd.

Inzicht in zorgpaden mensen met verward gedrag. Middels BI tool en analyse gegevens (zie rapportage AZN).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door op een efficiënte en correcte wijze van registratie van ritgegevens (conform vastgestelde dataset van ZonMw)is AGM in staat analyse uit te voeren en sturing op het proces te genereren.

 

Concrete doelstellingen:

- Aanpassing huidig ritformulier voor het verwerken van data specifiek gericht op personen met verward gedrag

- De medewerker weet en voert op een correcte wijze ritregistratie uit

- Er wordt een BI tool ontwikkeld waarbij aangeleverde gegevens verwerkt worden in een meetplan

- Op basis van geleverde gegevens wordt een analyse uitgevoerd op ritten met personen verward gedrag

- Op basis van de analyse kan (bij) sturing op het proces gedaan worden

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website