Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door op een efficiënte en correcte wijze van registratie van ritgegevens (conform vastgestelde dataset van ZonMw)is AGM in staat analyse uit te voeren en sturing op het proces te genereren.

 

Concrete doelstellingen:

- Aanpassing huidig ritformulier voor het verwerken van data specifiek gericht op personen met verward gedrag

- De medewerker weet en voert op een correcte wijze ritregistratie uit

- Er wordt een BI tool ontwikkeld waarbij aangeleverde gegevens verwerkt worden in een meetplan

- Op basis van geleverde gegevens wordt een analyse uitgevoerd op ritten met personen verward gedrag

- Op basis van de analyse kan (bij) sturing op het proces gedaan worden

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website