Projectomschrijving

Triage, passende zorg en vervoer voor mensen met verward gedrag

Doel

Voor de 112 meldingen waarbij er geen sprake is van dreiging, gevaar, geweld of acute somatiek wordt 7x 24 uur een telefonische specialistische hulpdienst (genaamd: Meldpunt GGZ) ingericht. Deze hulpdienst is bereikbaar voor de meldkamer politie en ambulancezorg en richt zich in beginsel op niet-acuut verward gedrag.

Werkwijze

Binnen deze hulpdienst is tijd en specialistische (ggz) kennis beschikbaar die nodig is om goed uit en door te vragen. Deze hulpdienst zal de benodigde zorg en ondersteuning inschakelen, waarbij wordt aangesloten op de bestaande sociale kaart. Als er niet direct zorg/ondersteuning wordt ingezet en er twijfel bestaat of die zorg niet toch nodig is, wordt voor verdere actie bij voorkeur een verbinding gemaakt met bestaande gemeentelijke structuren c.q. aanpakken. Indien nodig kan de hulpdienst terugschakelen naar de meldkamer ambulancezorg en politie.

Resultaten

Sinds het ‘stoppen’ met het vervoer van mensen met verward gedrag door de politie per 1 januari 2018, zijn het aantal als psychiatrie gelabelde ambulanceritten met ruim 25% toegenomen. Deze op basis van ingangsklacht/toestandsbeeld gelabelde ritten kennen echter ook een vervuiling, daar waar niet altijd daadwerkelijk sprake is van psychiatrische problematiek.

Analyse van alle uitgevoerde ambulanceritten met ingangsklacht/toestandsbeeld psychiatrie heeft duidelijk gemaakt dat er in 67,6% van de ritten daadwerkelijk sprake is van psychiatrische/psychische nood en problematiek. In alle andere gevallen is veelal sprake van angst/paniek ten gevolge van (acute) somatische problematiek.

In het jaar 2019 zijn de regionale werkprocessen met betrekking tot triage, toestroom naar passende zorg en vervoer binnen de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid nader aangescherpt binnen het in deze regio’s gezamenlijk fungerende bestuurlijk overleg. Tevens wordt er in de regio’s geëxperimenteerd met aanvullend en alternatief vervoer, met name in situaties na beoordeling. Het is interessant te bezien welke effecten ten opzichte van het jaar 2018 plaatsvinden. Definitieve inrichting van het vervoer van personen met verward gedrag zal ook afhankelijk zijn van de uitkomsten van de adviesaanvraag ‘Bekostiging vervoer met psychiatrische hulpverlening’ zoals deze door de Staatssecretaris van VWS is neergelegd bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website