Projectomschrijving

In Doetinchem zijn er meerdere personen met verward gedrag bekend (circa 35 personen). Deze personen lopen door de stad en kunnen overlast veroorzaken . Omdat deze groep zich niet meldt bij de daarvoor desbetreffende instanties is het moeilijk om deze groep te benaderen.

Werkwijze

Om deze personen wel te kunnen benaderen wordt er door middel van dit project een mobiel herkenningspunt in Doetinchem opgezet onder de naam: 'Bakkie doen?'. Met een handkar gaan de ervaringsdeskundigen van de Stichting Stadskamer op pad om deze personen een kopje koffie en/of thee aan te bieden.

Doel

Het doel is om vanuit het contact dat ontstaat met de inwoners van de stad een brug te slaan tussen de ervaringsdeskundigen, hulpverlening en personen met verward gedrag.

Resultaten

Afgelopen jaar heeft het project ‘Bakkie Doen?’ geïnvesteerd in een laagdrempelig, herkenbaar mobiel ontmoetingspunt. Door vanuit ervaringsdeskundigheid en een open actieve houding te werken, zijn veel contacten gelegd met mensen met verward gedrag. Hierdoor zijn deze mensen een stapje verder geholpen.

De doelgroep werd in contact gebracht met de Stadskamer en naar hulpverlenende instanties verwezen. Mensen met verward gedrag kunnen hierdoor beter aanhaken bij de samenleving. Ook de burgermeester van Doetinchem heeft ‘een bakkie’ gedaan en wees op de preventieve werking van het project. Projecten als ‘Bakkie doen?’ dragen eraan bij dat mensen tijdig de juiste hulp krijgen, waardoor persoonlijke situaties niet verder escaleren. Daarmee wordt onder andere overlast op straat en in de wijk voorkomen.

‘Bakkie Doen’, als onderdeel van Stichting Stadskamer, kan daarmee als een succes worden beschouwd. Het project wordt met enthousiasme voortgezet in de toekomst.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website