Projectomschrijving

Aanleiding

MijnBuur draagt bij aan de oplossing voor mensen met verward gedrag, omdat het burgers de mogelijkheid biedt op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen en daarmee met elkaar in contact te blijven. Er kunnen problemen aangekaart worden en, als het lukt, deze zelf op te lossen. Als dit niet mogelijk is kan er opgeschaald worden naar zorg, gemeente en/of politie. Door deze vroegtijdige signalering van problemen, zal veel individueel leed en collectief risico worden voorkomen en kunnen de inwoners een bijdrage leveren aan de zorg voor mensen met verward gedrag.

Werkwijze

Met deze startsubsidie worden in een pilot in de Regio Twente de volgende punten onderzocht:

  • De mogelijkheden om door te kunnen schakelen naar zorg
  • Hoe er een samenwerkingsverband kan worden opgestart en actief ingezet kan worden
  • Voorlichtingscampagne voor professionals over de inzetbaarheid
  • Hoe er aangesloten kan worden bij de 9 bouwstenen in deze regio

Het project vindt plaats in de Regio Twente, de gemeenten Almelo (kleine stad 72.816 inwoners) en Rijssen-Holten (dorp 38,064 inwoners). Er wordt samengewerkt met alle betrokkenen rondom personen met verward gedrag, namelijk gemeente, politie, zorg en welzijn, GGD, ambulance, instanties in de wijk en het veiligheidshuis.

Resultaten

Met de Zorgknop van MijnBuur wilde Stichting Buurt de schakel zijn tussen de wijk, de persoon en de zorg. Het is MijnBuur niet gelukt om tijdig passende projectpartners te vinden om de pilot te kunnen starten. Als reden hiervoor wordt gedacht dat het inzetten van een app nog te vroeg kwam, waardoor de betrokken partijen nog niet klaar waren voor digitale zorg op afstand. Stichting Buurt heeft er vertrouwen in dat deze app in de toekomst kan bijdragen aan een woonbare en veilige wijk en buurt voor iedereen.

 

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor een sluitende aanpak van verward gedrag en het opzetten van een samenwerkingsverband. Werkt u ook een samen met andere organisaties aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Dan komt u misschien ook in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website