Projectomschrijving

Doelgroep

Wij richten ons op zelfstandig wonende jongere lvb’ers in de wijk Overvecht (Utrecht). Doordat deze jongeren veelal geen begeleiding of ondersteuning krijgen, is de kans reëel dat zij in aanraking met de politie/justitie komen.

Doel

Philadelphia ontwikkelt samen met het buurtteam, gemeente, onderwijs, politie en justitie een aanpak om door vroegtijdige signalering het afglijden naar criminaliteit te beperken of te voorkomen. Met andere woorden: vinden, binden en begeleiden.

Werkwijze

Basis van het project is een gestructureerde dag-invulling in combinatie met 24/7 bereikbare professionele ondersteuning. Dit doen we met Digicontact: zorg op afstand met beeldschermondersteuning door professionals. De inwoner blijf in het vizier en krijgt ondersteuning op maat.

De samenwerking tussen zorgaanbieder, onderwijs, buurtteam en justitie maakt de aanpak sluitend en daarmee succesvol.

Beoogd resultaat

Inzicht in doelgroep, hulpvraag en aanwezige ondersteuning en zorg.
 

 

Resultaten

Voor de start van het project zijn afspraken gemaakt met de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer en de regionale ggz instelling inGeest om de Crisiskaart aan te bieden aan hun crisisgevoelige inwoners. Burgers, cliënten, hulpdiensten en verwijzers zijn geïnformeerd over de methodiek en de effecten van de kaart. Er is samengewerkt met ervaringswerkers van inGeest, die zijn opgeleid tot Crisiskaartconsulent. Deze ervaringswerkers konden mensen ondersteunen bij het maken van hun crisisplan en –kaart.

Daarnaast is contact gelegd in de twee grootste gemeenten van deze regio: Haarlem en Haarlemmermeer, waar over is gegaan tot het aanbieden van de Crisiskaart. Er is kennisgemaakt met de relevante ambtenaren van de overige gemeenten in de regio en implementatieplannen geschreven voor de gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Uithoorn.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor een sluitende aanpak van verward gedrag en het opzetten van een samenwerkingsverband. Werkt u ook een samen met andere organisaties aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Dan komt u misschien ook in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website