Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van maart 2018 tot en met maart 2019 heeft Indigo, Parnassia Groep, met hulp van een stimuleringssubsidie van ZonMw voor het actieprogramma verward gedrag, de Mental Health First Aid (MHFA) cursus kunnen toevoegen aan haar aanbod. Hiermee is de cursus beschikbaar geworden voor inwoners van de GHOR-regio’s Haaglanden, Zaanstreek-Waterland en Rijnmond. In Rijnmond werkt Indigo samen met Antes en is de MHFA cursus zowel via Indigo als via Antes beschikbaar.

 

De MHFA cursus traint mensen in het herkennen van en omgaan met mensen met psychische problematiek. De cursus draagt bij aan het versterken van het lokale vangnet rondom mensen met psychische problematiek en verward gedrag, het op lokaal niveau vergroten van de kennis en handelsbekwaamheid voor het op weg helpen van mensen met (al dan niet acute) psychische problematiek en het verminderen van stigma omtrent psychische problematiek. De cursus is zeer geschikt voor mensen bij wie de kans groot is dat zij door hun familiaire of maatschappelijke rol of werkzaamheden te maken krijgen met mensen met psychische problematiek of verward gedrag. Uiteindelijk zal MHFA net zo vanzelfsprekend mogen worden als de reguliere EHBO cursus.

 

Meer informatie is te vinden op www.indigowest.nl/mhfa en op www.mhfa.nl

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het stimuleringsbudget werd met goedkeuren van ZonMw ingezet om de juiste partijen en deelnemers in de regio te kunnen benaderen en trainen, en gelijktijdig de minimaal noodzakelijke interne organisatie te kunnen continueren. Hiervoor werd als doel gesteld om per regio drie cursussen ter promotie aan te bieden aan de juiste partijen. Per cursus konden 12-15 deelnemers deelnemen. Het doel was om tussen de 108 en 135 deelnemers te trainen met behulp van het subsidiebudget. Het subsidiebudget werd tevens ingezet voor promotie van de MHFA cursus.

 

De doelen zijn behaald:

In totaal werden met behulp van de subsidie 9 cursussen gegeven en zijn in totaal 128 deelnemers getraind. Deelnemers zijn divers geweest, van wijkagenten, tot welzijnswerkers, tot vrijwilligers in de wijk. Daarnaast konden we met behulp van de subsidie nieuwe promotiemiddelen ontwikkelen en een online campagne uitvoeren.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Indigo neemt namens Parnassia Groep deel aan het landelijke initiatief om de cursus Mental Health First Aid (MHFA) namens de landelijke organisatie MHFA Nederland, dat onderdeel is van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE), voor geheel Nederland beschikbaar te stellen. Indigo zal namens Parnassia Groep zich richten op het aanbieden van de MHFA-cursus in de GHOR-regio’s Haaglanden, Zaanstreek-Waterland en Rijnmond (in de laatst genoemde regio zal dit in samenwerking zijn met Antes). Indigo zal in samenwerking met de gemeentes ervoor zorgdragen dat MHFA blijvend beschikbaar wordt gesteld voor mensen die wegens hun familiaire of maatschappelijke rol of taken, in verhoogde mate te maken hebben met mensen met psychische problematiek of verward gedrag. Hiermee kan een verstevigd en netwerk van eerste hulpverleners ontstaan op plekken waar dit nodig is. Dit draagt bij aan het tegengaan van stigma rondom psychische problematiek door een vergrootte kennis en handelsbekwaamheid richting mensen die verward zijn, psychische problematiek ontwikkelen of in psychische nood verkeren. Hiermee zal het MHFA-programma bijdragen aan een verhoging van de Public Health in de regio’s.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website