Projectomschrijving

Indigo neemt namens de Parnassia Groep deel aan het landelijke initiatief om de cursus Mental Health First Aid (MHFA) voor geheel Nederland beschikbaar te stellen. Het landelijke initiatief ligt bij Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE). De Parnassia Groep richt zich op het aanbieden van de cursus in de veiligheidsregio’s Haaglanden, Zaanstreek-Waterland en Rijnmond (in Rijnmond samen met Antes).

Doel

Met het project willen we ervoor zorgdragen dat MHFA blijvend beschikbaar wordt gesteld voor mensen die wegens hun familiaire of maatschappelijke rol of taken, in verhoogde mate te maken hebben met mensen met psychische problematiek of verward gedrag. Hiermee kan een verstevigd netwerk van eerste hulpverleners ontstaan op plekken waar dit nodig is.

Werkwijze

We zullen dit doen door in een periode van 12 maanden, startend op 30 maart 2018, maximaal 135 deelnemers de cursus MHFA aan te bieden. Deelnemers zullen worden geworven in samenwerking met de gemeentes, de cliëntenraad en ervaringsdeskundigen.

Bereikte resultaten

In totaal werden met behulp van de subsidie 9 cursussen gegeven en zijn in totaal 128 deelnemers getraind. Deelnemers zijn divers geweest, van wijkagenten, tot welzijnswerkers, tot vrijwilligers in de wijk. Daarnaast konden we met behulp van de subsidie nieuwe promotiemiddelen ontwikkelen en een online campagne uitvoeren.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website