Projectomschrijving

Reality Keeper wordt realiteit met ZonMw-subsidie

Reality Keeper wordt een app die je waarschuwt als het dreigt mis te gaan en je psychisch afglijdt.

Aanleiding

Online is eerder te merken dat iemand afglijdt, dan de omgeving het merkt of hulpverleners. Daarom vinden we het belangrijk een app te bouwen die jou en je 3 zelf gekozen contactpersonen waarschuwt als het mis gaat.

Hoe?

Dit doet de app door de frequentie van uitingen op Social Media in de gaten te houden en de tijdstippen waarop je je op Social Media uit. In een latere fase willen we ook de taal gaan analyseren, want daarin is nog meer winst te boeken bij het vroeg ontdekken van bijvoorbeeld psychoses.

Veiligheid en steun

Het gaat bij de app om contact houden met de omgeving. Omdat voorafgaand aan verward gedrag mensen zich meestal eerst sociaal isoleren. De app houdt je bij de realiteit en biedt veiligheid en steun. Als het erop aankomt.

Resultaat

De app Reality keeper is af en verkrijgbaar in de appstore.

Resultaten

De samenwerking tussen Vereniging Ypsilon, Stichting Anoiksis Beheer en Adstructie BV heeft geleid tot een Android en Apple app: de Reality Keeper.

In het project is met de input van 83 ervaringsdeskundigen en naasten een idee voor succesvolle zelfmonitoring rond sociale media ontwikkeld tot een werkend eindproduct. Met respect voor de privacy is een app ontwikkeld, die enkel op de telefoon zelf draait.

De app helpt je zelf gestelde grenzen in de gaten te houden. Bij het overschrijden adviseert de app je contact op te nemen met iemand die je als jouw Reality Keeper gekozen hebt. In het project bleek dat er naast grenzen ook behoefte is doelen te stellen. Bij het niet halen van doelen vinden mensen uit de doelgroep het ook prettig gewezen te worden op de stok achter de deur: je Reality Keeper. Die wensen realiseren we in de volgende update.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft een subsidie gekregen voor de ontwikkeling en implementatie van interventies gericht op herstel en zelfredzaamheid bij mensen met verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

E-mental health

Preventie en behandeling van psychische klachten zonder het gebruik van internet is in de praktijk nauwelijks meer denkbaar. Interventies via internet hebben de toekomst: het is effectief, toegankelijk en de kosten zijn beperkt. Online zelfhulp interventies bereiken zo’n 2% van de populatie. Daarom financiert ZonMw diverse onderzoeken naar e-mental health.

> overzicht van e-mental health projecten

  

Boek Binnen de buitenkant

Het boek Binnen de buitenkant gunt de lezer een kijkje in het hoofd en hart van mensen die vastliepen in zichzelf. Hun verhalen worden gelardeerd met persoonlijke tips, ervaringen van professionals en recente inzichten uit enkele, door ZonMw gefinancierde, projecten. Daarnaast is een apart hoofdstuk te lezen over het ontstaan en de visie van de herstelbenadering.

Bestellen en meer informatie

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website