Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeente Deventer, Vriendendiensten Deventer (zelfregiecentra/ GGZ cliënten ondersteuning en Deventer en omstreken) en Dimence (sggz) willen ieder vanuit hun eigen expertise hun krachten bundelen en de mentale veerkracht van mensen in Deventer versterken. Het gedachtegoed van GEM vormt de basis.

GEM staat voor een collectieve verandering in zorg en welzijn. GEM gaat er van uit dat je in de breedte moet innoveren en dus met veel domeinen parallel werken. Het doel is dat mensen minder afhankelijk worden van specialistische zorg en sneller, makkelijker en beter hulp kunnen vinden bij hun mentale problemen.

 

In de regio Deventer zijn de kosten voor de ggz flink hoger dan je op basis van demografische gegevens zou verwachten en dat deze kosten over de jaren heen stijgen. GEM vermoedt dat dit een signaal is dat de ggz niet alleen mentale problemen, maar ook sociaal-maatschappelijke problemen probeert te behandelen. De cliënt is hier niet mee geholpen, want de ggz kan deze problemen niet oplossen. Bovendien leidt het tot hoge kosten.

 

Met het project ‘GEM Deventer‘ maken de drie organisaties in 2022 een gezamenlijke start. Een kwartiermaker gaat een brede coalitie vormen van cliënten-, naasten-, welzijns- & zorginstellingen en zorgverzekeraar. De coalitie zal vervolgens een gezamenlijke visie formuleren en de agenda bepalen op basis waarvan één of meerdere experimenten (workpackages) uitgevoerd gaan worden. We gaan één of meer van de vier lokale experimenten uitvoeren en sluiten daar waar mogelijk ook aan bij de landelijke experimenten.

 

De genoemde instellingen werken al jaren samen binnen Salland United, een netwerkorganisatie van regionale zorgorganisaties, gemeenten en de zorgverzekeraar. De missie van Salland United is dat Salland in 2025 de gezondste regio met de gelukkigste inwoners is. Hiervoor organiseert zij de samenhang van de regio, gericht op het promoten van Gezondheid en Gedrag, gaat zij uit van Positieve Gezondheid, de focus op de eigen regie en kracht van mensen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website