Projectomschrijving

In de regio Oost Brabant wordt al geruime tijd gewerkt aan een betere samenwerking tussen de partnerorganisaties die te maken hebben met personen met verward gedrag en acute situaties. Dat is niet eenvoudig want het veld is bijzonder complex.

De afgelopen tijd hebben er binnen de regio Oost-Brabant al diverse projecten op de bouwstenen preventie en levensstructuur en vroegsignalering plaatsgevonden zoals de Mental Health First Aid (MHFA) training.

Deze trainingen konden echter niet volledig voorzien in de vraag die er naar de training is, daarom is subsidie aangevraagd voor extra trainingen MHFA in de regio Oost-Brabant. Ondanks de reeds gegeven trainingen staan er momenteel al 115 personen op de lijst van geïnteresseerden. De beoogd deelnemers zijn werkzaam voor een mix van organisaties (gemeenten, zorginstellingen, EHBO) en de medewerkers variëren van boa’s tot medewerkers van wijkteams, hulpverleners en vrijwilligers in wijken en dorpen.

Resultaten

In de regio Oost-Brabant hebben eerstelijns professionals en vrijwilligers, die zich inzetten in en vanuit gemeenten, meer kennis en vaardigheden gekregen in het omgaan met kwetsbare mensen met (mogelijk) verward gedrag. Hiertoe is de training MHFA ingezet waarin het eerder signaleren, contact maken en adequaat handelen belangrijke onderdelen zijn. De deelnemers kwamen uit verschillende gemeenten en bestonden uit een mooie mix van professionals en vrijwilligers uit het zorg-, sociaal- en veiligheidsdomein.

Evaluatie

Uit de evaluaties blijkt dat de deelnemers zich over het algemeen beter geëquipeerd voelen, de training is beoordeeld als relevant, waardevol, praktijkgericht en helpend om in de openbare ruimte
bepaalde soorten gedrag te herkennen en beter in contact te kunnen komen met mensen met psychische problemen. Aangegeven werd dat het geleerde goede handvatten geeft om in (dreigende) crisissituaties passende actie te kunnen ondernemen.

 

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website