Projectomschrijving

GGZ Noord-Holland-Noord, GGD Hollands Noorden en RCO De Hoofdzaak (regionale cliëntenbelangenorganisatie) werken in dit project nauw samen met gemeenten en andere partijen, ter preventie en vroegsignalering van situaties waarbij mensen mogelijk verward gedrag gaan vertonen. Alsmede om de inbreng van mensen met verward gedrag te vergroten.

Doel

Binnen dit project worden burgers, vrijwilligers en professionals in de (semi) publieke sector in de regio’s Alkmaar en West-Friesland getraind om eerste hulp te verlenen bij psychische problemen en verward gedrag.

Werkwijze

De cursus die wordt ingezet is het internationale evidence based programma ‘Mental Health First Aid’ (MHFA). Dit trainingsprogramma richt zich op wat (niet) te doen en welke hulp concreet nodig is als iemand psychische problemen heeft. In een periode van 2 jaar worden 25 cursussen in deze regio’s georganiseerd voor met name personen en organisaties met minder financiële draagkracht.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website