Projectomschrijving

Doel

Binnen het project 'Eerste hulp bij mensen met verward gedrag' worden burgers, vrijwilligers en professionals in de (semi) publieke sector in de regio Amsterdam getraind om eerste hulp te verlenen bij psychische problemen en verward gedrag.

Trainingsprogramma ‘Mental Health First Aid

De cursus die wordt ingezet, is het internationale evidence based programma ‘Mental Health First Aid’. Het trainingsprogramma richt zich op wat (niet) te doen en welke hulp concreet nodig is als iemand psychische problemen heeft.

Preventie en vroege interventie

Het project richt zich primair op preventie en het plegen van vroege interventies bij mensen met psychische problematiek en verward gedrag en sluit daarmee goed aan bij de ambities van GGD, Gemeente en GGZinGeest.

Resultaat

In Amsterdam zijn 7 cursussen ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ aan gemengde groepen gegeven. Cursisten waren o.a.:

  • professionals van gemeente
  • woningcorporaties
  • welzijn en zorg
  • gezondheidsambassadeurs (getrainde vrijwilligers die zich inzetten voor gezondheid van buurtbewoners)
  • betrokken burgers.

Cursisten weten door de cursus wat ze wel en niet moeten doen wanneer ze te maken krijgen met een persoon met psychische problemen. Ook is er in de cursussen aandacht besteed aan het stigma rond psychische problemen.

Deelnemers gaven aan dat ze door de cursus meer kennis hebben die ze goed kunnen gebruiken, zoals kennis over het aanbod van:

  • 113 zelfmoordpreventie
  • de crisiskaart
  • ervaringsdeskundigheid

Kortom, de cursus draagt bij aan meer bewustzijn, minder stigma, meer kennis, meer eerste hulp en meer vroegtijdige interventie waardoor herstel mogelijk wordt.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website