Projectomschrijving

De 7 gemeenten in Noord-Limburg werken gezamenlijk aan de totstandkoming van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Onderdeel van deze aanpak is het vormgeven van een 24-uurs meldpunt voor niet-acute zorgvragen in de regio Noord-Limburg.

Doel en werkwijze

Het niet-acute meldpunt is 24-7 bereikbaar voor burgers, professionals en personen met (vermoeden) verward gedrag. Het niet-acute meldpunt zorgt voor een luisterend oor, gericht advies en indien noodzakelijk een doorwijzing naar andere organisaties. Het niet-acute meldpunt wordt bemenst door Vincent van Gogh (ggz) en het Zorg en Veiligheidshuis. Aansluiting wordt gezocht bij bestaande meldpunten, crisisdiensten en organisaties in de regio.

Resultaten

De 7 Noord-Limburgse gemeenten werken gezamenlijk aan het goed organiseren van zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Onderdeel van deze aanpak is Meldpunt Signaal, een laagdrempelig telefonisch meldpunt voor niet-acute vragen en zorgen. Meldpunt Signaal biedt een luisterend oor, advies en indien noodzakelijk toeleiding naar andere organisaties.

Meldpunt Signaal is gedurende de projectperiode door een divers publiek met uiteenlopende vragen gebeld. Het aantal telefoontjes was echter fors minder dan gehoopt. De ervaringen van zowel professionals als niet-professionals zijn echter positief en het laagdrempelige karakter ervan wordt gewaardeerd. Meldpunt Signaal wordt gezien als een waardevol fundament, welke als basis kan dienen voor mogelijk een regionaal bereikbaarheidsknooppunt. Gemeenten ondersteunen deze conclusies en ervaringen en hebben daarom besloten het Meldpunt met een jaar te verlengen en te financieren.

Subsidie en overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitbreiden van de bereikbaarheid en het efficiënter inrichten van bestaande niet-acute meld- en adviespunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Wilt u ook aan de slag met niet-acute meld- en adviespunten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website