Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Publiekssamenvatting, aanvraag project meldpunt niet-acuut.

 

De gemeenten in Regio Utrecht en Regio Amersfoort werken aan een sluitende ondersteuning van mensen met verward gedrag. Een van de speerpunten is het inrichten van een meldpunt voor ‘niet acute’ situaties waarin mensen wel verward zijn en hulp nodig hebben, maar niet dusdanig dat sprake is van een acute crisis. Vanuit het principe één huishouden, één plan, willen deze gemeenten bij een melding zo snel passende zorg inzetten en betrokken ondersteuners betrekken.

 

Beide regio’s willen bij de GGD regio Utrecht een (digitaal) meldpunt niet- acuut inrichten voor meldingen van meldpunt acuut en politiemeldingen.

Daarnaast wil regio Amersfoort een 24/7 meldfunctie voor inwoners en andere professionals inrichten, om de schakels te vervullen tussen de lokale aanpak en partners met een groter werkgebied en om 24/7 bereikbaarheid te garanderen. Regio Utrecht heeft ten behoeve van een meldingen buiten kantoortijden al een andere passende structuur ingericht.

De GGD regio Utrecht verzorgt voor een aantal gemeenten een meldpunt Zorg en Overlast en voor alle gemeenten het meldpunt onverzekerde zorg. Dit zal als basis dienen voor het inrichten van een meldpunt niet-acuut, zoals boven beschreven.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website