Projectomschrijving

De gemeenten in Regio Utrecht en Regio Amersfoort werken aan een sluitende ondersteuning van mensen met verward gedrag. 

Doel 

Een van de speerpunten is het inrichten van een meldpunt voor ‘niet acute’ situaties waarin mensen wel verward zijn en hulp nodig hebben, maar niet dusdanig dat sprake is van een acute crisis. Vanuit het principe één huishouden, één plan, willen deze gemeenten bij een melding zo snel passende zorg inzetten en betrokken ondersteuners betrekken.

Beoogde resultaten

  • Beide regio’s willen bij de GGD regio Utrecht een (digitaal) meldpunt niet- acuut inrichten voor meldingen van meldpunt acuut en politiemeldingen. 
  • Regio Amersfoort wil een 24/7 meldfunctie voor inwoners en andere professionals inrichten, om de schakels te vervullen tussen de lokale aanpak en partners met een groter werkgebied en om 24/7 bereikbaarheid te garanderen. Regio Utrecht heeft ten behoeve van een meldingen buiten kantoortijden al een andere passende structuur ingericht. 

De GGD regio Utrecht verzorgt voor een aantal gemeenten een meldpunt Zorg en Overlast en voor alle gemeenten het meldpunt onverzekerde zorg. Dit zal als basis dienen voor het inrichten van een meldpunt niet-acuut, zoals boven beschreven.

Resultaten

Het Meld- en Adviespunt Bezorgd heeft zich ontwikkeld tot een regionaal meldpunt voor 22 van de 26 gemeenten binnen de Veiligheidsregio Utrecht. Dit heeft bijgedragen aan regionale samenwerking, met oog voor lokale verschillen. Daarnaast is voor de regio Amersfoort een Meldpunt 24 x 7 tot stand gekomen, inclusief de mogelijkheid van opvolging van de meldingen buiten kantoortijden. Hierdoor kon het Meldpunt in 2019 voor meer kwetsbare mensen een vangnet vormen.

Het Meldpunt heeft meer bekendheid gekregen als Regionaal Meldpunt voor niet acute meldingen. Vanuit deze ontwikkelingen is het mogelijk gebleken voor gemeenten om taken van de Wvggz binnen het Meldpunt vorm te geven.

 

Subsidie en overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitbreiden van de bereikbaarheid en het efficiënter inrichten van bestaande niet-acute meld- en adviespunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Wilt u ook aan de slag met niet-acute meld- en adviespunten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website