Projectomschrijving

In de Leidse wijk Meerburg loopt het project Meedoen in Meerburg. Dit project richt zich op mensen met een psychische kwetsbaarheid. In dit project zijn reeds positieve ervaringen op gedaan met een zelfregiecentrum en een Vliegende Brigade, beiden op basis van ervaringsdeskundigheid. Het Huis van de Buurt, de huisarts, de formele zorgpartijen werken nauw met elkaar samen om elkaars expertise zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten en bureaucratie te voorkomen. Het wijkteam van de ggz werkt nauw samen met het sociale wijkteam: er is een signaleringsoverleg met daarin ook wijkagent en corporaties. Kortom: een integrale aanpak, met een integratie van de ervaringsdeskundigen.

Doel

In dit project wordt deze aanpak uitgebreid naar andere wijken van de stad. Maar niet door de aanpak 1-op-1 te kopiëren. De wijken verschillen qua samenstelling en bewoners en er werken andere professionals. Gedurende de eerste periode zal duidelijk worden wat de kansen in andere wijken zijn. Waar snel starten kan, zullen we dat realiseren. In elke wijk op een eigen manier, maar zodanig dat de ervaringsdeskundigheid in Leiden een vaste basis krijgt.

Resultaten

De pilot ‘Meedoen met de Stad’ richtte zich op buurtbewoners met een psychische kwetsbaarheid die niet op eigen kracht deel (kunnen) nemen aan de samenleving of het risico lopen buitengesloten te raken. Binnen het project is gezamenlijk de opdracht aanvaard om isolement van mensen te signaleren en hun zelfredzaamheid te versterken. De kracht van de pilot zit in het dichtbij in de wijk verbinden van formele en informele ondersteuning. De zorg en behoefte van de inwoner staat centraal.

Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande sociale netwerken en infrastructuur in de wijk. De betrokkenen zijn tevreden dat er een infrastructuur en keten is opgezet waarin zij elkaar sneller vinden en elkaar op gelijkwaardige wijze aanvullen. Uit een aantal casussen is gebleken dat escalaties konden worden voorkomen en dat verdere teloorgang van mensen daarmee is weggenomen. Zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk is het credo.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Uitgelicht

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website