Projectomschrijving

MEE Gelderse Poort én gemeenten ontvangen regelmatig signalen en vragen van omwonenden, die niet goed weten wat te doen bij overlast of verward gedrag van omwonenden, terwijl zij graag willen helpen.

Doel

Met deze startsubsidie schrijft MEE Gelderse Poort een plan van aanpak voor een nieuwe aanvraag (oktober) voor de veiligheidsregio Gelderland Midden.

Werkwijze

Gedurende 6 maanden onderzoekt een stuurgroep - bestaande uit vertegenwoordigers van het wijkteam, de GGD, de gemeente, politie/wijkagent, ervaringsdeskundigen, maar ook woningcorporaties - de vraag ‘hoe inwoners versterkt kunnen worden zodat zij doeltreffend voor kwetsbare burgers kunnen zorgen’.

Doelgroep

Het onderzoek richt zich op:

  • mensen met verslavingsproblematiek
  • mensen met een psychische kwetsbaarheid
  • mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb)
  • mensen met (beginnende) dementie
  • mensen met niet aangeboren hersenletsel (nah)
  • mensen met een stoornis in het Autistisch spectrum (ass).

Verwacht resultaat

Een eindrapportage waarin antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvraag en een plan van aanpak met begroting. Looptijd van het project is van 24 mei t/m 24 november 2018.

Resultaten

Gedurende zes maanden is in dit project met regionale samenwerkingspartners de vraag onderzocht: Hoe kunnen wij inwoners versterken zodat zij doeltreffend voor de kwetsbare burgers kunnen zorgen? Er bleek een groot draagvlak bij leden van de stuurgroep en de pilotgroep om zich gezamenlijk in te zetten voor het thema primaire preventie van personen met verward gedrag.

Ervaringsdeskunidgheid

Vooral de inbreng van ervaringsdeskundigen heeft ons hele goede praktijkvoorbeelden gegeven van wat er momenteel mist en waar behoefte aan is. Zo ontstond het idee om inwoners die wel iets willen betekenen voor een ander beter te faciliteren waardoor zij de juiste helpende hand bieden aan deze kwetsbare inwoners of buren.

 

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor een sluitende aanpak van verward gedrag en het opzetten van een samenwerkingsverband. Werkt u ook een samen met andere organisaties aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Dan komt u misschien ook in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website