Projectomschrijving

MEE Zuid-Limburg wil helpen voorkomen dat een lichtverstandelijke beperking (lvb) en/of niet aangeboren hersenletsel (nah) ten gevolge van onwetendheid/onbekendheid over het hoofd worden gezien en daardoor onjuist bejegend worden.

Doel

Het project streeft naar een betere en eerdere herkenning, ondersteuning en zorg van mensen met een lvb en/of nah door professionals in de regio Parkstad (Limburg).

Werkwijze

We gaan onze expertise en kennis delen met het netwerk, samenwerking binnen het netwerk versterken en professionals ondersteunen in de praktijk. Hierbij maken wij gebruik van ervaringsdeskundigen. We richten ons zowel op vroeg signalering als acute situaties.

MEE Zuid-Limburg gaat dit doen door het:

  1. bieden van trainingen aan professionals in het herkennen en omgaan van lvb en nah in samenwerking met ervaringsdeskundigen
  2. bieden van individuele consultatiemogelijkheid
  3. verzorgen van intervisie bijeenkomsten voor professionals binnen het netwerk

Resultaten

Het project ‘LVB en NAH in beeld’ heeft gestreefd naar een betere en eerdere herkenning, ondersteuning en zorg voor mensen met een lvb en/of nah door professionals, zowel in de vroege signalering als in de acute situaties.

In de regio Parkstad zijn er ongeveer 400 unieke professionals bereikt middels de trainingen ‘Herkennen van en omgaan met personen met een lvb en/of nah’. Hierin wordt geleerd over de beperkingen bij lvb en nah die regelmatig de onderliggende reden zijn voor het mogelijk ontstaan van verward gedrag. Er is hierbij samengewerkt met ervaringsdeskundigen die tijdens de trainingen hun verhaal hebben gedeeld met de professionals, die op hun beurt praktische vragen konden stellen. Daarnaast hebben alle professionals gebruik kunnen maken van een ervaringsdeskundige om mee te kijken bij specifieke casuïstiek rondom verward gedrag.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website